۴۹ نفر از کارآموزان ردای وکالت به تن کردند/ اخلاق، رکن اصلی و فطیر مایه وکالت است