یک زانتیا در تهران به طور ناگهانی آتش گرفت + تصاویر