کواکبیان پس از گزارش مرکز پژوهش‌ها: زنگ انشا گذشته است