نقش پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس در حقوق‌های نجومی و قوانین خاص برای افراد خاص چه بوده است؟

نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: نقش پژوهشی مرکز پژوهش‌ها درباره شکل گیری داعش، حقوق‌های نجومی، واردات بی رویه کالا و تصویب قوانین خاص برای افراد خاص چه بوده است.