از سنگین شدن کفه ترازو به نفع ارتش سوریه تا سپر قرار دادن غیرنظامیان از سوی گروه‌های مسلح