فولاد یاسوج؛ کم بضاعت و با رویاهای بزرگ/ حریف عجیب تراکتور در جام حذفی