وفاداری به برند؛ عاملی که فروش محصولات اپل را تضمین می کند