یارانه خانوارهای با درآمد سالانه ۳۵ میلیون تومان حذف می شود

به گزارش ایران خبر، هیأت وزیران در جلسه‌های ۱۳۹۵/۵/۳۱، ۱۳۹۵/۶/۳ و ۱۳۹۵/۶/۲۸ به پیشنهاد شماره ۶۴۶۸۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   *آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ […]