امنیت به خودی خود بوجود نمی‌آید/همان‌گونه که بر ناامنی چیره شدیم بر محرومیت هم مسلط خواهیم شد

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه دشمنان ما آرزو می‌کنند که ما فقیر باشیم،گفت: اجازه نمی‌دهیم این رویا از ذهن به زمین منتقل شود و همانگونه که بر نا امنی چیره شدیم، بر محرومیت هم مسلط خواهیم شد.