بلاتکلیفی اقتصادی بعد از برگزیت، دلیل همه‌پرسی دوم استقلال اسکاتلند از بریتانیا

وزیر اول اسکاتلند تهدید کرد، اگر با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا این کشور دچار بلاتکلیفی اقتصادی شود همه‌پرسی دیگری برای استقلال اسکاتلند از بریتانیا برگزاری می‌شود.