بلاتکلیفی اقتصادی بعد از برگزیت، دلیل همه‌پرسی دوم استقلال اسکاتلند از بریتانیا