گروسیان یا بهرامی؛ یکی در حذفی بازی می‌کنند/ گلر تراکتور، اردوی تیم ملی را ترک کرد