فرمانده نیروی دریایی ارتش: بدرقه ناو ایتالیایی با برگزاری رزمایش مشترک

در آینده ای نزدیک قطعا به سمت آفریقای جنوبی و همچنین حضور در اقیانوس اطلس پیش خواهیم رفت.