فرمانده نیروی دریایی ارتش: بدرقه ناو ایتالیایی با برگزاری رزمایش مشترک