ساخت اولین میکرو ربات با اندام حرکتی مویی شکل

اولین میکرو ربات با اندام حرکتی مویی شکل برای مصارف پزشکی توسط دانشمندان کره‌ی جنوبی ساخته شد.