پهپاد Karma گو پرو علاوه بر قابلیت تا شدن، از یک تثبیت کننده جدا شونده نیز بهره می برد

اولین پهپاد گوپرو که با نام Karma رونمایی شد علاوه بر تاشدن، از تثبیت کننده‌‌ی دوربینی بهره می‌برد که می‌توان از بدنه‌ی پهپاد جدا کرد.