مراسم افتتاح جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی مشهد