مشکلاتی که بارداری برای تمام عمر ایجاد می‌کند

به گفته محققان، برخی عوارض بارداری ممکن است ریسک بروز برخی مشکلات سلامت را در سال های بعد زندگی موجب شود.