هشدار چین به هند/ حق آب پاکستان را بده!

چین هشدار داد در صورتی که هند به قرارداد سند طاس عمل نکند و حق آب پاکستان را ندهد این کشور نیز مسیر رودهایی که به هند منتهی می‌شود را مسدود خواهد کرد.