مرکز پژوهش‌ها موضوعات را عمیق‌تر بررسی کند/ لزوم انجام پژوهشی با موضوع فساد بانکی

نماینده لنجان گفت: مرکز پژوهش ها در مورد افزایش تقاضاها برای استفاده از منابع بانکی که موجب ایجاد رانت و فساد بانکی می‌شود،بررسی انجام دهد.