واشینگتن‌پست: ادامه کشمکش میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها، دولت آمریکا را به تعطیلی می‌کشاند