کُردها از رویکرد بارزانی در تجزیه استان نینوی حمایت نمی‌کنند

عضو فراکسیون جنبش تغییر (گوران) در مجلس نمایندگان عراق ضمن تأکید بر مخالفت با اهداف رئیس منطقه کردستان برای تقسیم استان نینوی، این طرح را یک طرح آمریکایی دانست.