ترکیب اولیه استقلال تهران و ذوب‌آهن اعلام شد/ رشید نرسید