جاوید: با وجدان راحت می‌خوابیم/ متحدتر از قبل شده‌ایم