یک دقیقه سکوت به احترام مرحوم سبکتکین/ آتیلا پسیانی در ورزشگاه آزادی