واکنش روزنامه جمهوری اسلامی به نامه احمدی‌نژاد به رهبری: طلبکارانه بود/ به کجا چنین شتابان…؟

این ماجرا در کل برای او یک فرافکنی و فرار رو به جلوست. دولت یازدهم در گرداب نابسامانی‌های آن دوره هنوز گرفتار است … به کجا چنین شتابان؟»