تعداد کاربران فعال بازی No Man's Sky‌ در استیم به کمتر از هزار نفر رسید!