دروازه‌بان تراکتور، اردوی تیم ملی را ترک کرد

دروازه بان تراکتورسازی با ترک اردوی تیم ملی جوانان به تیم باشگاهی اش پیوست.