ابراز امیدواری «مادورو» به آغاز دوره جدید در روابط ونزوئلا با آمریکا

رئیس جمهور ونزوئلا یک روز پس از دیدار با وزیر خارجه آمریکا نسبت به آغاز یک دوره جدید در روابط بین دو کشور ابراز امیدواری کرد.