سامسونگ در پی استفاده از شیشه های فوق آب گریز در نمایشگر محصولات خود است

سامسونگ بصورت انحصاری گواهی فناوری فیلم‌های شفاف فوق آب گریز برای استفاده در نمایشگر گجت‌های دیجیتال را دریافت کرده است.