سامسونگ در پی استفاده از شیشه های فوق آب گریز در نمایشگر محصولات خود است