تعداد قربانیان کشتی واژگون شده مصری به ۲۰۴نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از علی عبدالستار رئیس مرکز و شهر مطوبس در کفر الشیخ (دلتای نیل و محل عزیمت کشتی) امروز با خارج کردن کشتی واژگون شده حامل این مهاجران اجساد ۳۳مهاجر دیگر در داخل کشتی پیدا شد که به این ترتیب آمار قربانیان این سانحه به ۲۰۴ تن افزایش یافت. وی […]