برگزاری اولین جشنواره نظام پیشنهادها در آبفا استان اصفهان

به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، هاشم امینی در اولین جشنواره نظام پیشنهادها، افزود: سال گذشته واحد نظام پیشنهادهای آبفا استان اصفهان در ارزیابی که از سوی شرکت مهندسی آبفا کشور صورت گرفت رتبه دوم را میان شرکت های آبفا شهری به خود اختصاص داد و انتظار می […]