الگو قرار دادن کشورهای شکست خورده در بحث کاهش توانمندی دفاعی، عاقلانه نیست

جانشین فرمانده سپاه پاسداران گفت: الگو قرار دادن کشورهای شکست خورده در بحث کاهش توانمندی دفاعی عاقلانه نیست.