دستگاه‌های اجرایی به مرکز پژوهش‌های مجلس اطلاعات نمی‌دهند

نماینده صومعه‌سرا در مجلس با تأکید بر اینکه مرکز پژوهش‌ها بازوی تخصصی پارلمان است، گفت: متأسفانه دستگاه‌های اجرایی به مرکز پژوهش‌های مجلس اطلاعات نمی‌دهند.