لایحه تصویب احکام و مصوبات کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست را به تصویب رساندند.