شوک به فوتبال جزیره/ سرمربی انگلستان برکنار شد

سم آلاردایس که به فساد مالی متهم شده پس از تنها دو ماه، از هدایت تیم ملی انگلیس برکنار شد.۱۰:۲۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر