واشنگتن به زودی «تاد» را در کره جنوبی مستقر می‌کند

واشنگتن روند استقرار سامانه دفاع موشکی تاد در کره جنوبی را تسریع خواهد کرد.