واشنگتن به زودی «تاد» را در کره جنوبی مستقر می‌کند