اولسبلنگاه کجاست؟

اولسبلنگاه یا اولسبلانگاه بهشتی ییلاقی در جنوب ماسال است. در ادامه با کجارو همراه باشید تا با این ییلاق آشنا شوید.