اخراج ۸۷ کارمند سازمان جاسوسی ترکیه

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، این اولین بار پس از کودتای اخیر است که دولت ترکیه افرادی را از “سازمان اطلاعات ملی” یکی از قدرتمندترین و پرنفوذترین نهادهای این کشور، اخراج می‌کند. در پی تحقیقی داخلی در سازمان اطلاعات ملی ترکیه درباره ارتباط کارمندان این سازمان با “فتح‌الله گولن،” شخصیت مذهبی مخالف دولت، ۱۴۱ نفر از […]