لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست‌وپنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست تصویب شد

با موافقت نمایندگان لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست‌وپنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست تصویب شد.