لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست‌وپنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست تصویب شد