جولیانی: ترامپ در مناظره نجابت به خرج داد

جولیانی اظهار کرد ترامپ باید از رسوایی اخلاقی بیل کلینتون و مونیکا لوینسکی برای حمله به کلینتون در مناظره استفاده می کرد.