انفجار اشتباهی کمربند انتحاری یک داعشی در میان عناصر خودی

انفجار کمربند انتحاری معیوب یک عضو گروه داعش، منجر به کشته شدن خودش و زخمی شدن ۳۳ تروریست در حویجه عراق شد.