با خداحافظی قطعی مهدی مهدوی ؛/ پاسور بعدی تیم ملی چه کسی خواهد بود؟

با سابقه ترین بازیکن تیم ملی والیبال ایران فردا به طور رسمی از رویدادهای بین المللی خداحافظی خواهد کرد اما کدام بازیکنان جایگزین او خواهند بود؟