مربیان انگلیس، مطنونان همیشگی/ آلاردایس، آخرین قربانی یک نیمکت نفرین شده

سام آلاردایس، آخرین نامی بود که به علت آنچه توسط اتحادیه فوتبال انگلیس، فعالیت غیرقانونی در بازار نقل و انتقالات و دور زدن قوانین نامیده شد، از هدایت سه شیرها برکنار شد.