ابلاغ حذف یارانه خانوارهای با درآمد سالانه ۳۵ میلیون تومان

هیئت دولت، آئین نامه حذف یارانه نقدی خانوارهای با درآمد سالانه ۳۵ میلیون تومان را برای اجرا به وزارت تعاون ابلاغ کرد.۱۰:۴۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر