تکذیب افزایش قیمت مسکن مهر پردیس

عضو هیئت مدیره شرکت شهرهای جدید گفت: تغییرات قیمت واحدهای مسکن مهر پردیس به مفهوم افزایش قیمت نیست چون از ابتدا قیمت‌ها علی‌الحساب بود.۱۰:۵۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر