فلاحت‌پیشه: هر دقیقه مجلس ۳۰۰میلیون تومان هزینه دارد/ وقت پارلمان را با برخی گزارشات هدر ندهیم

اگر خانم یا آقایی در مورد طرح در صحن صحبت دارند، بنده نمی‌توانم جلوی آن را بگیرم زیرا هر شخصی درباره هر مسئله‌ای نظری دارد.